หลวงพ่อสงค์ วัดคงคาวดี

capture-20160411-155801

หลวงพ่อสงค์ ศรีสุวรรโณ (พ.ศ.๒๔๗๐-๒๕๐๙) แห่งวัดคงคาวดี (ปากบางภูมิ) อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา วัดคงคาวดี เดิมชื่อวัดปากบางภูมิ ตั้งอยู่ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๐ โดยมีพระครูวทยานุกูลกิตติมศักดิ์ (พ่อท่านสงค์ ศรีสุวรรณโณ) เจ้าอาวาสรูปที่ ๔ เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๐ ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เดิมที่ท่านสงค์ก่อนอุปสมบทเป็นเสมียนอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ตั้งใจจะบวชเพียง ๑ พรรษา โดยมีพระครูปราการศิลประกฤต(ท่านพระอาจารย์จูลิ่ม) แห่งวัดบางเทิงเป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อครบกำหนดลาสิกขาบทก็มีเหตุให้ท่านก็ตัดสินใจอยู่ในร่มบวรพระพุทธศาสนาต่อไปโดยได้ลาออกจากราชการทันที ตั้งใจว่าจะมุ่งแสวงหาความสงบและความสุขทางธรรม จนท่านได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย ในเวลาอันรวดเร็วและสอบได้เป็นนักธรรมชั้นโท จนความรู้แตกฉานจึงได้ออกแสวงบุญด้วยการธุดงค์ไปยังอำเภอรัตภูมิและจังหวัดใกล้เคียงโดยท่านสงค์ได้ถ่ายทอดวิชาที่ได้เล่าเรียนมาจากพระครูจูลิ่มเพื่อการรักษาโรคต่างๆ เป็นที่ศรัทธาแก่ชาวบ้านที่พบเห็น ต่อมาท่านได้กลับมาที่วัดคงคาวดี ท่านเป็นพระนักพัฒนาจะเห็นได้จากการสร้างถนน และโรงเรียนภายในวัดคงคาวดี โดยถนนเข้าวัดได้มีการร่วมมือกับชาวบ้านทำถนนระยะทาง ๗ กิโลเมตร จากตลาดควนเนียงจนถึงวัดเพื่อให้บุตรหลานมาเล่าเรียนที่โรงเรียนวัดคงคาวดี โดยที่ท่านได้สร้างประโยชน์ให้วัดคงคาวดีตลอดมา และได้เลื่อนเป็นเจ้าคณะอำเภอรัตภูมิ และเป็นพระอุปัชฌาย์ พ่อท่านสงค์ มรณภาพวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๐๙ ศิริรวมอายุของพ่อท่านได้ ๗๒ ปี รวมอยู่ในพรรษา ๔๔ พรรษา สำหรับวัตถุมงคลที่พ่อท่านสงค์สร้างได้แก่ ผ้ายันต์,พระรูปเหมือนเนื้อชันโรง,พระขุนแผนเนื้อชันโรงหลังฝังใบลาน,พระขุนแผนหลังยันต์และพระสมเด็จ เนื้อว่านผสมกระดูกผี ๗ ป่าช้า,พระรูปเหมือนเนื้อว่าน ใต้ฐานยันต์อุณาโลม,เหรียญรุ่นแรก เป็นต้น
(จากภาพ) เป็นเหรียญรุ่นแรกเริ่มพิธีจัดสร้าง ปี พ.ศ.๒๕๐๘ โดยพ่อท่านสงค์ได้กล่าวกับพ่อท่านเนียร มหานาโค เจ้าอาวาสวัดคงคาวดีรูปต่อมาว่า เดือน ๔ ขึ้น ๑๔ ค่ำ วันพุธเวลาบ่าย ๓ โมง จะเป็นวันมรณภาพของท่าน (อีก ๓ ปีข้างหน้า) ท่านเนียรได้ยินดังนั้นจึงครุ่นคิดว่าหากคำทำนายล่วงหน้าของท่านเป็นจริงขึ้นมา ชาวบ้านและสานุศิษย์ทั้งหลายคงหมดที่พึ่งไม่มีอะไรเหลือไว้เป็นอนุสรณ์ทิ้งไว้เลย พ่อท่านเนียมจึงตัดสินใจหารือกับพ่อท่านสงค์ว่าควรจัดสร้างเหรียญให้มีรูปท่านปรากฎอยู่เพื่อแจกจ่ายให้ชาวบ้านทั่วไป โดยได้ปั้มเหรียญมาจากกรุงเทพฯ ตั้งใจว่าจะสร้าง ห้าหมื่นเหรียญ แต่ระหว่างการปั้มปรากฏแม่พิมพ์เหรียญชำรุด เลยต้องแกะแม่พิมพ์ใหม่ จึงเกิดเป็นบล็อกแรกหายากยิ่ง มีจำนวนน้อยโดยมีจุดสังเกตุตัวอักษร ณ อยู่เสมอไหล่หลวงพ่อ ปัจจุบันนักสะสมนิยมในเหรียญรุ่นแรกมากโดยมีความเชื่อในเรื่องคงกระพันชาตรีซึ่งชาวบ้านที่ร่วมอยู่ในพิธีปลุกเสกนั้นรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นที่กล่าวขวัญมาจนถึงปัจจุบัน

You may also like...