ทำไมต้องใช้เสาเข็มเจาะ

สาเหตุที่ต้องใช้เสาเข็มเจาะก็เนื่องจากว่า เสาเข็มตอกแบบทั่วไปจะมีขนาดใหญ่และต้องใช้ปั้นจั่นขนาดใหญ่ในการตอกเสาเข็ม ซึ่งบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่จำกัด มีขนาดเล็ก จึงทำให้ปั้นจั่นเข้าถึงพื้นที่ไม่ได้ แต่การวางเสาเข็มด้วยวิธีการวางเสาเข็มเจาะนั้นจะสามารถเข้าถึงพื้นที่จำกัดได้ดีและถูกใช้แทนการตอกเสาเข็มธรรมดาในกรณีเช่นนี้ เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการวางเสาเข็มเจาะนั้นมีลักษณะเป็นสามขามีขนาดกลางไม่ใหญ่โตเกินไปเหมือนปั้นจั่นนั่นเอง ส่วนอีกสาเหตุหนึ่งที่ต้องใช้เสาเข็มเจาะก็คือ ในบางครั้งที่ต้องก่อสร้างอาคารติดกับอาคารของผู้อื่น การตอกเสาเข็มแบบธรรมดาก็อาจจะส่งผลให้อาคารข้างเคียงได้รับผลกระทบได้ แต่การวางเสาเข็มเสาเข็มเจาะจะไม่ส่งผลข้างเคียงแก่อาคารรอบข้างเหมือนแบบตอกเลยครับ

cap617-200552

จะเห็นได้ว่าเสาเข็มเจาะนั้นเหมาะในการวางเสาเข็มในพื้นที่แคบและมีอาคารใกล้เคียงที่ตั้งอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งในกรณีที่พื้นที่เข้าถึงได้ง่ายและไม่มีอาคารผู้อื่นอยู่ติดกัน การเลือกใช้การตอกเสาเข็มแบบธรรมดาก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและร่นระยะเวลาได้เยอะกว่าพอสมควรนะครับ

 

You may also like...