วิธีเพิ่มความแรงและเร็วให้กับไฟล์ฟร็อก Firefox ได้เต็ม 100%

151513

วิธีเพิ่มความแรงและเร็วให้กับ Firefox ได้เต็ม 100%

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. พิมพ์คำสั่ง about:config เข้าไปในช่องแอดเดรส แล้วกดปุ่ม Enter จากนั้นเลื่อนหน้าจอลงมาจนถึงรายการข้างล่างนี้
network.http.pipelining
network.http.proxy.pipelining
network.http.pipelining.maxrequests
2. แก้ไขค่าดังนี้
กำหนดค่า “network.http.pipelining” ให้เป็น “true”
กำหนด ค่า “network.proxy.pipelining” ให้เป็น “true”
จาก นั้นกำหนดค่าของ “network.http.pipelining.maxrequests” โดยดับเบิ้ลคลิกแล้วกำหนดค่าเป็น 30 ซึ่งหมายความว่า ให้ส่งคำสั่งร้องขอหน้าเว็บ 30 ครั้งในคราวเดียว

3. หลังจากแก้ไขเสร็จแล้ว คลิกขวาบนพื้นที่ว่าง เลือกคำสั่ง New(ใหม่) เลือก Integer (จำนวนเต็ม) ตั้งชื่อว่า “nglayout.initialpaint.delay” พร้อมทั้งกำหนดค่าเป็น “0” ค่านี้จะหมายถึงช่วงเวลาที่บราวเซอร์ใช้รอคอยก่อนที่ มันจะรับข้อมูลข่าวสาร

ขอขอบคุณความรู้ จากคุณ ข้าวกระเพราหมู Tsb

You may also like...