มารู้จักคนดีศรีสุโขทัย… กรุงเก่าแห่งแรกของไทย โดย หนูวรรณ

8956655555

นายวาที  แสงกระจุย  อายุ  60  ปี  อาชีพ  ทำพริก  ทำนา  การทำความดีคือ  เป็นผู้นำครอบครัวที่ดี  เป็นผู้นำตัวอย่างการปลูกพริก  เป็นหลาย ๆ  อย่างของทุกคนที่มีมาให้คำปรึกษา  และเป็นคนใจดีด้วย นายวาที  แสงกระจุย  มีอาชีพทำพริกเป็นหลัก  ปู่เป็นคนรักครอบครัวมากและเป็นคนที่ใจดีคอยให้คำปรึกษาที่ดี  เช่น  ตอนคิดอะไรไม่ออกถ้าปรึกษาปู่  ปู่ก็จะให้คำแนะนำที่ดีให้และคอยสอนให้ฉันทำดีเสมอเวลาที่บ้านใครมีงานบวช  งานศพ  งานแต่ง  ขึ้นบ้านใหม่ฯ  ปู่ก็จะไปช่วยงานเขาทุกครั้ง  ทั้งหุงข้าว  ทุกคนก็ทำพริกถ้ามีปัญหาอะไรก็จะมาปรึกษาปู่  เพราะถ้ามาประชุมก็มาประชุมที่บ้านปู่  ปู่เป็นคนดีมากในความคิดของฉันและอาจเป็นคนดีของทุก ๆ  คน ปู่เป็นคนใจดีกับลูกกับหลานและทุก ๆ  คนและทุกคนก็รู้จักปู่กันทั้งหมู่บ้านและคนในหมู่บ้านก็รักปู่ด้วย

หนูวรรณ

You may also like...