Monthly Archive: เมษายน 2016

หลวงพ่อเล็ก วัดจุ้มปะ

ของดี-ของขลัง จากการบอกเล่า ชาวบ้านอยู่ใกล้กับวัดเจริญภูผา หรือวัดจุ้มปะ นายสุรชัย แซ่ตั้ง กล่าวกับผู้เขียนว่า สามีภรรยาคู่หนึ่งแต่งงานหลายปี ยังไม่มีบุตรไว้สืบสกุลได้มาที่วัดเจริญภูผา (จุ้มปะ) เล่าให้หลวงพ่อเล็กฟัง ท่านได้ตรวจดูวันเดือนปี ค้นหาว่าเป็นอย่างไร สามี หรือ ภรรยาใครเป็นต้นเหตุของการไม่สามารถให้กำเนิดบุตร เรียกว่าถูกผีเสื้อกิน หลวงพ่อเล็กนัดมาทำพิธีแก้เกิดวันไหนก็แก้วันนั้น หากว่าช่วยภรรยาเป็นฝ่ายถูกผีเสื้อกินจะเจียดยาแผนโบราณไปต้มกินมีเคล็ดลับให้หาของบางอย่าง บางประเภทให้ต้มกิน นายสุรชัย แซ่ตั้ง เล่าต่อไปว่า หลวงพ่อเล็ก ให้เตรียมการในการทำพิธีกรรมคือ ข้าวสาร ๓ กำมือ ไก่เป็น ๑ ตัว หวายยาว ๓ วา...

หลวงพ่อสีแก้ว วัดไทรใหญ่

เดิมทีตั้งอยู่ทางทิศเหนือของวัดไทรใหญ่ปัจจุบัน ซึ่งชาวบ้านไทรใหญ่ยังเรียกกันติดปากจนกระทั่งบัดนี้ว่า “วัดเก่า” ห่างจากวัดประมาณ ๕ เส้นเศษ มีเนื้อที่ประมาณ ๔ ไร่ ๒ งาน ลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม บริเวณรอบวัดเป็นหมู่บ้านราษฎรและทุ่งนา ถึงฤดูฝนน้ำท่วม คณะกรรมการของวัดในสมัยนั้น ซึ่งมีขุนถาวร สุวรรณรัตน์ กำนันตำบลควนรู พร้อมด้วยพุทธบริษัทของวัดได้ปรึกษากันว่า ต่อไปภายหน้าจำนวนพระภิกษุสามเณรเพิ่มมากขึ้น ประชาชนที่มาบำเพ็ญบุญกันในวัดก็มีเพิ่มขึ้น อาณาบริเวณวัดคับแคบมาก มีเนื้อที่ไม่เพียงพอที่จะขยายเพื่อปลูกสร้างเสนาสนสถานเพิ่มเติมให้เพียงพอที่จะจะขยายเพื่อปลูกสร้างวัดใหม่ขึ้นในท้องที่ตำบลควนรู เมื่อประชุมปรึกษามีมติเป็นเอกฉันท์แล้ว ในปี พ.ศ. ๒๔๖๖ ขุนถาวร สุวรรณรัตน์ จึงได้ขอที่ดินของนายพรหม คงสม เนื้อที่ประมาณ ๓ ไร่...

หลวงพ่อสงค์ วัดคงคาวดี

หลวงพ่อสงค์ ศรีสุวรรโณ (พ.ศ.๒๔๗๐-๒๕๐๙) แห่งวัดคงคาวดี (ปากบางภูมิ) อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา วัดคงคาวดี เดิมชื่อวัดปากบางภูมิ ตั้งอยู่ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๐ โดยมีพระครูวทยานุกูลกิตติมศักดิ์ (พ่อท่านสงค์ ศรีสุวรรณโณ) เจ้าอาวาสรูปที่ ๔ เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๐ ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เดิมที่ท่านสงค์ก่อนอุปสมบทเป็นเสมียนอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ตั้งใจจะบวชเพียง ๑ พรรษา โดยมีพระครูปราการศิลประกฤต(ท่านพระอาจารย์จูลิ่ม) แห่งวัดบางเทิงเป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อครบกำหนดลาสิกขาบทก็มีเหตุให้ท่านก็ตัดสินใจอยู่ในร่มบวรพระพุทธศาสนาต่อไปโดยได้ลาออกจากราชการทันที ตั้งใจว่าจะมุ่งแสวงหาความสงบและความสุขทางธรรม จนท่านได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย ในเวลาอันรวดเร็วและสอบได้เป็นนักธรรมชั้นโท จนความรู้แตกฉานจึงได้ออกแสวงบุญด้วยการธุดงค์ไปยังอำเภอรัตภูมิและจังหวัดใกล้เคียงโดยท่านสงค์ได้ถ่ายทอดวิชาที่ได้เล่าเรียนมาจากพระครูจูลิ่มเพื่อการรักษาโรคต่างๆ เป็นที่ศรัทธาแก่ชาวบ้านที่พบเห็น ต่อมาท่านได้กลับมาที่วัดคงคาวดี...