Monthly Archive: มกราคม 2015

มารู้จักคนดีศรีสุโขทัย… กรุงเก่าแห่งแรกของไทย โดย จันทร์วดี

คนดีศรีหมู่บ้านของฉันคือ  ประธานชุมชน  (ลุงพร)  ลุงพรเป็นประธานชุมชนบ้านใต้เป็นชุมชนที่ฉันอาศัยอยู่  มีเพื่อนบ้านดี  ผู้คนยิ้มแย้ม  เวลาคนในชุมชนมีปัญหาลุงพรก็คอยช่วยคอย บอกทางแก้ไขอยู่เสมอ  ลุงพรรับจ้างขับรถรับส่งนักเรียน  พอเด็กคนไหนมาไม่ทันเค้าก็จะโทรบอกแล้วจะรอ ลุงพรมีหลายหน้าที่ที่จะต้องทำ  ไหนจะต้องดูแลลูกบ้านและไหนจะต้องดูแลครอบครัว แต่ต้องตื่นเช้ามารับส่งผักให้พวกแม่ค้าในตลาด  แล้วก็ต้องตื่นอีกรอบเพื่อมาส่งเด็กนักเรียน  ลุงพรสนิทกับครอบครัวฉันและครอบครัวย่าฉันมาก  พอตกเย็นก็จะเอาข้าวมากินด้วยกัน  พอบ้านไหน มีงาน  ลุงพรก็จะช่วยอยู่เสมอไม่ว่าจะชุมชนเดียวกัน  อยู่คนละชุมชนก็ตาม ลุงพรก็จะไปช่วย ไม่ขอสิ่งตอบแทนอะไร จันทร์วดี

มารู้จักคนดีศรีสุโขทัย… กรุงเก่าแห่งแรกของไทย โดย หนูวรรณ

นายวาที  แสงกระจุย  อายุ  60  ปี  อาชีพ  ทำพริก  ทำนา  การทำความดีคือ  เป็นผู้นำครอบครัวที่ดี  เป็นผู้นำตัวอย่างการปลูกพริก  เป็นหลาย ๆ  อย่างของทุกคนที่มีมาให้คำปรึกษา  และเป็นคนใจดีด้วย นายวาที  แสงกระจุย  มีอาชีพทำพริกเป็นหลัก  ปู่เป็นคนรักครอบครัวมากและเป็นคนที่ใจดีคอยให้คำปรึกษาที่ดี  เช่น  ตอนคิดอะไรไม่ออกถ้าปรึกษาปู่  ปู่ก็จะให้คำแนะนำที่ดีให้และคอยสอนให้ฉันทำดีเสมอเวลาที่บ้านใครมีงานบวช  งานศพ  งานแต่ง  ขึ้นบ้านใหม่ฯ  ปู่ก็จะไปช่วยงานเขาทุกครั้ง  ทั้งหุงข้าว  ทุกคนก็ทำพริกถ้ามีปัญหาอะไรก็จะมาปรึกษาปู่  เพราะถ้ามาประชุมก็มาประชุมที่บ้านปู่  ปู่เป็นคนดีมากในความคิดของฉันและอาจเป็นคนดีของทุก ๆ  คน ปู่เป็นคนใจดีกับลูกกับหลานและทุก ๆ ...